Webbinar Amningskurs

Pris: 845 kr/anmälan
(välj en deltagare när du bokar, bokningen är då giltig för dig och ytterligare en person)

Aktuell forskning visar på att kunskap om amning ökar chanserna för en lyckad amningsstart. Vårt mål är att kursen ska ge kunskaper om hur amningen fungerar i praktiken och hur man kan förebygga & åtgärda eventuella amningsproblem.

Amningskursen leds alltid av en erfaren barnmorska med gedigen amningskompetens och det finns chans för dig att får svar på just dina frågor & funderingar.

“Tänk att ett nyfött barn är så kompetent! Jag tyckte det var så spännande att få lära mig mer om de “nio stegen” som barnet gör direkt efter födseln för att själv hitta till bröstet. Och att amning är ett samspel mellan mig och mitt barn, något vi behöver öva på tillsammans”.

Vi går igenom hur du som ska föda och medförälder/stöd kan förbereda er inför amningstiden, vanliga amningssvårigheter- och lösningar, samt var man kan vända sig för råd och hjälp när man kommit hem med det nyfödda barnet. Det finns alltid möjlighet att ställa frågor. Vi rekommenderar varmt att du tar med din partner om du lever i ett parförhållande. Forskning och vår erfarenhet visar att chansen för en lyckad amning ökar om bägge har goda förkunskaper.

Rekommenderad kursstart från och med vecka 25. 

Kursen hålls under 2 timmar och vi sänder via Zoom. Det blir en kortare paus mitt i. Vi mejlar ut Zoom länk till den mejl du anger vid bokningen 1 timme innan kurs samt 24 timmar innan kurs. Gör gärna kursen på en lugn och bekväm plats.

Efter avslutad kurs får du en PDF med summering av det viktigaste från kursen.

Vi rekommenderar att du har din kamera på, men det är såklart helt valfritt. Vår erfarenhet är att det är lättare att känna tillit och slappna samt att skapa en lugn och trygg miljö när kameran är på. Studier visar också att det är lättare att interagera med varandra om vi ser vem vi pratar med.

Du skriver dina frågor i chattrutan; antingen som ett privat meddelande till kursledaren eller som ett meddelande som alla kan läsa. Kursledaren svarar muntligt på alla frågor under frågestunden.

Varmt välkommen på kurs med oss i samarbete med Preglife!

läs mer

Övriga teman är; Vikten av hud mot hud kontakt de första timmarna efter födseln, hur hud mot hud kontakten påverkar barnets och föräldrarnas välbefinnande. Aktuell forskning på effekten av hud mot hud och amning/bröststimulering under barnets första timmar. Det nyfödda barnets medfödda instinktiva beteende – “De nio amningsstadierna”. Hur bröstmjölken bildas samt bröstmjölkens mängd och innehåll. Amning och mjölkbildning. Amning och sömnmönster. Amning och bröstvård. Medförälders/stödpersoners betydelse för amningen.