Om Babygruppen

About us in English further down the page!

Oberoende av var i Sverige du bor kan du ta del av vår kunskap via våra interaktiva webbinarier!

Vi finns här för dig som väntar ditt första barn, för dig som väntar barn igen eller för dig som är nybliven förälder. Vi brinner för det vi gör – för att vi vet att det vi lär ut funkar!

En graviditet och första tiden med ett nyfött barn kan vara fantastisk men också medföra oro, rädsla och en massa frågor. På våra kurser kan du vara säker på att informationen som ges är medicinskt korrekt och baserad på den senaste forskningen. Vårt jobb är att ge dig värdefull kunskap så att du ska känna dig trygg, oavsett om du väntar barn eller är nybliven förälder. 

Babygruppen drivs av barnmorska Åsa Holstein med mångårig erfarenhet från förlossning, BB och neonatalvård. Åsa har även grundat den internationella podden “The Positive Birth Story Podcast” samt medverkar i “Gravidpodden” & “Babypodden” från Preglife.

Mejlar du oss får du svara från Anna Roeck Hansen som är vår spindel i nätet.

Utbildningsansvarig är barnmorska Anna Julin.

Babygruppen har dessutom glädjen att jobba ihop med ett gäng superkompetenta och erfarna kursledare. För att vara kursledare hos oss behöver man vara barnmorska, barnsjuksköterska, läkare eller instruktör med specialutbildning inom gravidträning.

Vi har alltid tyckt att information till blivande föräldrar är viktigt! Vi är faktiskt helt passionerade kring det här med födselförberedelse, för vi vet att kunskap ger ökad trygghet och möjlighet till att göra informerade val. Sedan starten 2006 har vi på Babygruppen utbildat tusentals nöjda föräldrapar.

Vi är också väldigt stolta över vårt nära samarbete med gravidappen Preglife (laddas ner gratis via AppStore). I Preglife appen hittar du massa material som vi varit med om att ta fram; filmer med gravidyoga, bäckenbottenträning och effektiva berörings- och massageövningar att använda under födandet som smärtlindring. Här finns även den populära ”Gravidpodden”, ”The Positive Birth Story Podcast” och ”Babypodden” där barnmorska Åsa medverkar.

Om du vill tipsa oss om en kurs som du tycker vi bör ha så uppskattar vi det. Skicka då ett mail till asa@babygruppen.se eller ring 08 – 662 06 30.

About us at Babygruppen

Regardless of where in Sweden you live, you can share our knowledge via our interactive webinars!
We are here for you who are expecting your first child, for you who are expecting a child again or for you who are a new parent.

A pregnancy and the first time with a newborn baby can be amazing but also cause anxiety, fear and a lot of questions. In our courses, you can be sure that the information provided is medically correct and based on the latest research. Our job is to give you valuable knowledge so that you will feel secure, regardless of whether you are expecting a child or are a new parent.

The woman behind Babygruppen are Åsa Holstein, a midwife with many years of experience from childbirth, post partum care & neonatal care. Åsa is also the founder of “The Positive Birth Story Podcast”

We have always thought that information for expectant parents is important! We are actually completely passionate about this with birth preparation, because we know that knowledge provides increased security and the opportunity to make informed choices. Since the start in 2006, we at Babygruppen have trained thousands of satisfied parent couples.

We have the pleasure of working together with a bunch of super-competent and experienced course leaders. To be a course leader with us, you need to be a midwife, pediatric nurse, doctor or instructor with special training in working out during and after pregnancy.

We are passionate about what we do – because we know that what we teach works!

We are also very proud of our close collaboration with the pregnancy app Preglife (available to downloaded for free via the AppStore).

In the Preglife app, you will find lots of material that we have been involved in producing; movies with pregnancy yoga, pelvic floor exercises and effective touch and massage exercises to use during childbirth as pain relief. Here is also the popular “Gravidpodden”, “The Positive Birth Story Podcast” and “Babypodden” where midwife Åsa participates.

Åsa Holstein CEO/VD Babygruppen
asa@babygruppen.se