Stödsamtal & terapi

Pris: beror på vilken form av samtal du bokar

För en tryggare graviditet och föräldraroll

Det finns stöd för dig som behöver

Graviditeten och tiden som nybliven förälder är ofta en omvälvande tid i livet som kan väcka många olika tankar och känslor kring din nya roll som förälder. För dig som tampas med svåra och jobbiga känslor och tankar är det värdefullt att ta hjälp med det som tynger dig för en så bra graviditet och ett så bra kommande föräldraskap som möjligt. Inga angelägenheter är för små eller stora, jag möter dig där du befinner dig.

Beroende på vilka behov du har så erbjuder jag enstaka stödsamtal eller mer omfattande terapi. Ni som behöver hjälp som par är också välkomna. Vi bokar ett första samtal för att tillsammans se vilken hjälp just du eller ni behöver.

Stödsamtal – För dig som vill dryfta någon lättare problematik eller frågeställning kan 1-3 samtal räcka. Det kan handla om oro, stress, osäkerhet inför föräldraskapet eller annan problematik som du vill ha hjälp med. Det är också för dig och din partner om ni har det krångligt med kommunikationen eller relationen i er nya livssituation.
Pris: 1 tillfälle 60 min 1250 kr
Pris: 3 tillfällen 60 min 3500kr

Terapi – Vi har alla vår unika anknytningshistoria, personlighet och livssituation. Många av oss har också saker som tynger oss, vilket är bra och värdefullt att reda ut inför den nya rollen som förälder. I terapi går vidjupare och tittar på de svårigheter som ligger i vägen för att du skall kunna vara den förälder du önskar till ditt barn. Vanligt är att vi träffas 5 gånger för att sedan stämma av hur det går och om du har behov av fortsatt terapi. 
Pris: 1 tillfälle 60 min 1250 kr
Pris: 3 tillfällen 60 min 3500kr

Karina Stääv Ardelius är diplomerad psykosyntesterapeut (PsA®), handledare (PsA®) och coach (ICF certifierade Novus coaching) Hon har en gedigen erfarenhet av att jobba med gravida kvinnor och par, bl a med uppdrag inom regionen med projektet ”Trygg att föda”. Hon är också certifierad gravidyogalärare och mindfulnessinstruktör med utbildning inom basmedicin och anatomi samt universitetsutbildning i bland annat kommunikation, psykologi, ledarskap och hälsa.

Karina arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som utgår från att kropp, tanke och känsla hör ihop och samverkar och hon anpassar mötena efter varje unik individs behov och önskemål. Hennes syfte är att hjälpa människor i de som är svårt och bidra till läkande, utveckling och självförverkligande. Hon är medlem i Psykosyntesföreningen och följer deras etiska ramverk i vilket tystnadsplikt är en självklarhet. Här har hon också sin yrkesförsäkring och stöd av ett etiskt råd som trygghet för sina klienter. Karinas avbokningspolicy är 24 timmar, senare avbokningar debiteras enligt full taxa.

Här kan du läsa mer & boka din tid –> Karina har sin mottagning nära Mosebacke torg på Södermalm