Säker träning för dig som väntar barn

Vi brinner för att hjälpa dig att fortsätta träna (eller börja träna!) under din graviditet. Vår träning är säker, rolig och anpassad till att kroppen ändrar sig ju längre in i graviditeten du kommer.

Alla våra instruktörer är “Stark, glad & gravid” certifierade av barnmorska och träningsspecialist Maria Wigbrant (som skrivet boken “Stark, glad & gravid”).

Skriv mer om vad som händer i kroppen när man tränar under grav