Profylaxkurs – trygg födsel

BERÄTTIGAD FÖR FRISKVÅRDSBIDRAG
Pris: 995 kr/deltagare – går du kursen tillsammans med en partner eller stödperson ska 2 deltagare bokas in!

Kursen hålls på Östermalm

Profylax är ett fantastiskt sätt att förbereda sig inför födseln! Att vara väl förberedd gör stor skillnad och med hjälp av de verktyg som ges på kursen ökar chansen för en trygg & positiv upplevelse av att föda barn. Kursen är framtagen av barnmorskor och baserad på aktuell forskning och gedigen erfarenhet. 

Vårt mål är att ge enkla & effektiva verktyg som stärker dig som ska föda i tilliten till att kroppen kan och vet vad den ska göra samt att stärka partner/stödperson i sin förmåga att ge ovärderligt stöd för att underlätta födandet. Vi blandar teori med många praktiska övningar, du/ni får träna så att ni tillsammans blir ett superteam. Vi värnar om alla familjekonstellationer.

För att få ut maximalt av kursen är det bra att ha gått Babygruppens Gratis Förlossningskurs. . Här får man kunskap om födandes olika faser samt de smärtlindringsalternativ som finns, vilket är bra att ha som kunskapsgrund för att på bästa sätt kunna ta till sig de verktyg som lärs ut på Profylaxkursen. Hinner du inte gå den innan så går det såklart bra att gå den efter Profylaxkursen också.

Det är lämpligt att gå kursen from gravditetsvecka 25.

Vill du inte gå i en grupp erbjuder vi även privata profylaxkurser i hemmet med en erfaren barnmorska om du/ni bor i innerstan. För mer info kontakta oss på info@babygruppen.se.

Kursen är berättigad för friskvårdsbidrag. Du har rätt att använda 995 kr/person som friskvård.

läs mer

Fokus under kursen ligger just på att hitta tillit till att kroppen kan och vet vad som ska göras när det väl är dags att föda. Vi ger dig/er möjlighet att träna andning, avslappning och olika beröringsövningar samt ger partner/stödperson verktyg för att underlätta för dig som föder. 

Andetaget – den födandes helt egna superkraft under födsel. Vi lägger stort fokus på andetaget och på att du skall få möjlighet att hitta och utforska din egen andning och din egen andningskapacitet för att kunna andas på just din kropps villkor efter devisen “Känns det bra så är det bra”. En mjuk skön andning i en avslappnad kropp stimulerar det parasympatiska nervsystemet, vårt lugn- och ro system, vilket är det system som kroppen behöver vara i när den föder. Då frisätts också höga halter av vårt lugn och ro hormon, samma viktiga hormon som gör att livmodermuskeln drar ihop sig under värkarbetet och en positiv födselspiral startar!

Avslappning – en avslappnad kropp uppfattar smärta mindre vilket gör att du har mindre ont när du föder. Avslappning underlättar för ett lugnt och mjukt andetag. För att kunna arbeta med fokus och målbilder under födandet behöver kroppen vara avslappnad.

Beröring – att få beröring/massage under födseln bidrar till ökad avslappning och lugn vilket är positivt för värkarbetet dessutom är beröring/massage smärtlindrande! Tillsammans får ni träna på olika tekniker. 

Mental förberedelse – genom att skapa positiva målbilder kan det vara lättare att vara “här och nu”, något som ökar chansen för en positiv upplevelse. Vi ger dig/er redskap till att våga föda avslappnat, medvetet närvarande och med ett lugnt sinne.

Vi bjuder på fika och frukt. Vill du ha en smörgås eller något mer matigt går det fint att ta med sig och äta under pausen. I kursavgiften ingår även Babygruppens fina bok om Profylax.

Vi brinner för det vi lär ut och ser fram emot att få träffas och lära er allt det viktiga som vi barnmorskor med mångårig erfarenhet – med stöd av aktuell forskning – vet fungerar!

Varmt välkommen på kurs!