Preglife

English version further down the page.

Vi är glada & stolta över vårt nära samarbete med Preglife, norra Europas mest populära gravidapp.

Babygruppen & Preglife delar samma vision – att kunskap stärker dig som blivande eller nybliven förälder i din roll och möjliggör för dig att göra välinformerade val utifrån den unika individ du är.

Väljer du att gå en kurs med oss kan du alltid känna dig trygg med att vi sorterat ut den viktigaste information, att allt är medicinskt korrekt och baserat på den senaste forskningen. Du slipper helt enkelt googla dig fram till information – som allt som oftast enligt vår erfarenhet ökar på oron istället för att minska den.

Vi på Babygruppen har under många års tid bidragit med innehåll till appen och nu kan du även hitta våra mest populära födselförberedande webbinarier:

-Profylax – trygg födsel
-Amningskurs
-Barnavårdskurs
-Empowering Birth Class
-Breastfeeding Class
-Baby Care Class

Webbinarer där du har chans att ställa just dina frågor till den erfarna barnmorska/barnsjuksköterska som finns med under kursen.

I Preglife appen hittar du massa material som vi varit med om att ta fram; filmer med gravidyoga, bäckenbottenträning och effektiva berörings- och massageövningar att använda under födandet som smärtlindring.

Här finns även den populära ”Gravidpodden”, ”The Positive Birth Story Podcast” och ”Babypodden” där barnmorska Åsa medverkar.

About our collaboration with Preglife

We are happy & proud of our close collaboration with Preglife, northern Europe’s most popular pregnancy app.
Babygruppen & Preglife share the same vision – that knowledge strengthens you as a prospective or new parent in your role and enables you to make well-informed choices based on the unique individual you are.

If you choose to take a course with us, you can always feel confident that we have sorted out the most important information, that everything is medically correct and based on the latest research. You simply do not have to google your way to information – which, according to our experience, usually increases anxiety instead of reducing it.

We at Babygruppen have for many years contributed content to the app and now you can also find our most popular birth preparation webinar:
-Empowering Birth Class
-Breastfeeding Class
-Baby Care Class

Webinars where you have the chance to ask your specific questions to the experienced midwife / child nurse who is included during the course.

In the Preglife app, you will find lots of material that we have been involved in producing; movies with pregnancy yoga, pelvic floor exercises and effective touch and massage exercises to use during childbirth as pain relief.

Here is also the popular “Gravidpodden”, “The Positive Birth Story Podcast” and “Babypodden” where midwife Åsa participates.

We welcome you to our world of knowledge!