Information om COVID-19

Gällande Covid-19 © Babygruppen

Med anledning av den nuvarande Corona-situationen vill vi informera om hur vi på Babygruppen agerar. Vi vidtar de åtgärder som krävs utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv och håller oss ständigt uppdaterade med information från de svenska myndigheterna.

Våra fysiska kurser hålls i mindre grupper så att det finns gott om utrymme att sprida ut sig i våra kurslokaler som städas noggrant efter varje kurs. Det finns även flaskor med handsprit, som du kan använda som komplement till den ordinarie handhygien.

Vi uppmanar dig som deltagare att endast endast komma till kurs om du känner dig fullt frisk samt att följa aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Samma regler gäller självklart för Babygruppens kursledare.

På vår gravidträning samt mamma- och baby träning ges möjlighet att hålla avstånd mellan mattorna. Kuddar och filtar tvättas regelbundet. Yogamattorna rengörs med sprit både före- och efter användning. Tag gärna med dig din egen matta och en handduk som du kan lägga över kudden.

Har du frågor är du alltid välkomna att höra av dig till oss på info@babygruppen.se

Ta hand om er!

INFORMATION IN ENGLISH
Due to the current Corona situation, we want to inform about how we at Babygruppen act. We take the necessary measures based on the Swedish Public Health Agency’s, “Folkhälsomyndigheten” directives and stay constantly updated with information from the Swedish authorities.

Our physical courses are held in small groups so that there is plenty of space to spread out in our course rooms, which are thoroughly cleaned after each course. There are also bottles with hand disinfectant which you can use as a complement to the regular hand wash.

We encourage you as a participant to only come to the course only if you feel fully healthy and to follow current guidelines from Folkhälsomyndigheten. The same rules obviously apply to Babygruppen’s course leaders.

At our pregnancy training and mother and baby training, it is possible to keep distance between the mats. Pillows and blankets are washed regularly. The yoga mats are cleaned with disinfectant both before and after use. Feel free to bring your own yoga mat and a towel that you can put over the pillow.

If you have any questions, you are always welcome to contact us at info@babygruppen.se

Stay safe!