Information om COVID-19

Babygruppens barnmorskor har 2020-03-17 sammanställt det som i nuläget är känt om covid -19 och graviditet.

Då denna infektion är så nyupptäckt kommer det hela tiden nya forskningsresultat om vilken påverkan viruset kan ha på. Den här informationen är sammanställd utifrån det som är känt just nu.

Från det man hittills har sett verkar inte du som gravid blir sjukare än andra människor.

Okunskapen som fortfarande råder kring viruset innebär att du som gravid ska undvika att träffa människor som är infekterade. Det här är särskilt viktigt om du har en underliggande sjukdom så som leversjukdom, njursjukdom, eller lungsjukdom då ska du vara extra försiktig och undvika miljöer där infekterade människor kan befinna sig.

De symtom som är kännetecknande för infektionen är samma som hos de som inte är gravida; feber, hosta och eventuellt tecken på luftvägsinfektion (som kan utvecklas till lunginflammation). Får du feber så kan du ta paracetamol som febernedsättande och kontakta 1177 om du känner dig orolig.

Det här kan du göra för att minska risken för att bli smittad:

-Undvika infekterade personer.

-Var noggrann med handhygienen då du vistas på offentliga miljöer.

-Försök att inte klia dig inte i ögonen, näsan eller munnen om du inte har rena händer.

Av det man hittills har sett så verkar viruset inte smitta mellan mamma och det ofödda barnet. Det som däremot kan hända är att barnet kan smittas efter födseln om mamman är infekterad.

Förlossningsavdelningarna runt om i Sverige håller för fullt på och förbereder sig för hur de gravida som är infekterade ska kunna erbjudas den bästa och säkraste vården. Har partner övre luftvägs symtom kan hen inte följa med till förlossningen. Det är bra att redan nu börja funder på vem som kan vara back-up.

De nyfödda barn som har smittats har uppvisat milda symtom. Både barnen och mammorna har blivit friska.

När det gäller amning så har virus inte hittats i bröstmjölk hos kvinnor med konstaterad covid-19 infektion. Då bröstmjölken är bra för barnets utveckling av sitt immunförsvar rekommenderas amning även om mamman är infekterad.

Vi vill trycka på att de allra flesta människor som får sjukdomen blir friska igen.