Profylax – trygg födsel Västerås

Boka en profylaxkurs hos oss – så bjuder vi på vår populära webbföreläsning ”När två blir tre”, värde 545 kr. Utförlig information finns på din bokningsbekräftelse som du får då du bokat profylaxkursen.

BERÄTTIGAD FÖR FRISKVÅRDSBIDRAG
Pris: 995 kr/deltagare – går du kursen tillsammans med en partner eller stödperson ska 2 deltagare bokas in!

Vi finns i

Profylax är ett fantastiskt sätt att förbereda sig inför födseln! Att vara väl förberedd gör stor skillnad och med hjälp av de verktyg som ges på kursen ökar chansen för en trygg & positiv upplevelse av att föda barn. Kursen är framtagen av barnmorskor och baserad på aktuell forskning och gedigen erfarenhet. 

Vårt mål är att ge enkla & effektiva verktyg som stärker dig som ska föda i tilliten till att kroppen kan och vet vad den ska göra samt att stärka partner/stödperson i sin förmåga att ge ovärderligt stöd för att underlätta födandet. Vi blandar teori med många praktiska övningar, du/ni får träna så att ni tillsammans blir ett superteam. Vi värnar om alla familjekonstellationer.

För att få ut maximalt av kursen är det bra att ha gått Babygruppens Gratis Förlossningskurs. Här får man kunskap om födandes olika faser samt de smärtlindringsalternativ som finns, vilket är bra att ha som kunskapsgrund för att på bästa sätt kunna ta till sig de verktyg som lärs ut på Profylaxkursen. Hinner du inte gå den innan så går det såklart bra att gå den efter Profylaxkursen också.

Det är lämpligt att gå kursen from gravditetsvecka 25.

Kursen är berättigad för friskvårdsbidrag. Du har rätt att använda 995 kr/person som friskvård.