Från par till barnfamilj – en inspirerande föreläsning

Kostnadsfri

Att få barn är en stor omställning för parrelationen. En helt ny liten person tar plats och behöver få vara i centrum. Hur underlättar vi den övergången och skapar starka relationer på ett sätt som fungerar i vår nya familjekonstellation? Hur tar vi oss an rollerna som förälder och partner på ett sätt så att samspelet blir smidigare och vi mår bättre? Vi går igenom exempel och förhållningssätt som är bra att ha med sig i föräldraskapet och relationsskapandet i den nya familjen.

Anna Fredin är utbildad beteendevetare och Föräldra- och Familjecoach.
Hon stöttar föräldrar i att utveckla sitt personliga föräldraledarskap och
par i att stärka sin parrelation.